Nyheter

Consilium brandsäkrar tre nya fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2019-11-18

När Malmö Stad, via Stadsfastigheter uppför två stycken nya LSS-boende, Stensåkerns LSS-boende i Oxie och Toarps LSS-boende i Malmö, och en ny förskola, Ellstorps Förskola inom Kv Baldershage Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med CAANEL Elteknik AB, Malmö.

Precis som så många andra fastigheter för Malmö Stad så förses även dessa tre nya fastigheter med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Gullåkraskolan i Staffanstorp !

Malmö 2019-11-14

När NCC på uppdrag av Staffanstorps kommun, Staffanstorps kommunfastigheter AB, bygger en ny skola i Staffanstorp – Gullåkraskolan – så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm och ljudanläggning tillsammans med INSTA El Syd AB, Malmö.

Gullåkraskolan som tidigare har benämns som Norra Skolan blir en F-6 skola för cirka 550 elever. Den nya skolan byggs i två våningsplan med integrerad idrottshall och tomten där skolan skall byggas på har namnet Gullåkra och eftersom flera av Staffanstorps kommuns skolor har en geografisk anknytning i sina namn så blev valet av Gullåkraskolan enkelt.

Gullåkraskolan i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utrymningslarmsystem med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic samt ljudanläggning, rastsignalanläggning och teleslingor ingår även i leveransen för Consilium Säkerhet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Wigot Konsult AB

 

Consilium brandsäkrar ytterligare FEM fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2019-11-14

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande FEM fastigheter, med nytt brand- och utrymningslarm, Återbyggnadsdepån, Klarna Förskola, LSS-boende Lertegelvägen, Rörsjöns företagsgrupp och LSS-boende Kulissen.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till interaktiva analoga system med i huvudsak rökdetektorer så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.

Consilium brandsäkrar Byttorpsklint !

Göteborg 2019-11-13

När Borås Stad uppdaterar och förstärker brandskyddet inom Vård- och omsorgsboendet Byttorpsklint så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess nya brand- ooch utrymningslarmsystem i en totalentreprenad.

Vård- och omsorgsboende Kvibergsgatan 17 har sju avdelningar. Fyra avdelningar erbjuder boende för personer med demenssjukdom och har totalt 48 platser. Tre avdelningar erbjuder boende för personer med somatisk sjukdom och har totalt 38 platser. Inom fastigheten finns även en förskola.

Byttorpsklint förses med över 550 nya brandlarmsdetektorer dels byts cirka 200 befintliga detektorer och dels utökas brandskyddet med ytterligare 350 detektorer dessutom kompletteras anläggningen med utrymningslarm inom samtliga boenderum och gemensamma lokaler. Byttorpsklint förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM

Bild: Borås Stad

Consilium brandsäkrar Familjens hus i Anderslöv !

Malmö 2019-11-08

I samband med att MVB bygger om och till tidigare fastigheter för anrika inredningsbutiken Thysells möbler i Anderslöv och skapar Familjens Hus för Curahill Fastigheter AB så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med INSTA El Syd AB, Malmö.

Trelleborgs kommun och Region Skåne har tecknat långsiktiga hyresavtal med Curahill Fastigheter AB och inom fastigheten blir det ett tillgängligt vårdboende med 64 platser och en ny vårdcentral samt även praktiska utbildningslokaler och trivsamma utomhusmiljöer för sju förskoleavdelningar.

Familjens Hus i Anderslöv förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. optiska rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS kommer att skydda människor och värde tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Curahill/Sydark Konstruera

Consilium brandsäkrar ICA Arendal !

Göteborg 2019-10-31

I samband med att NCC Property Development bygger nytt kontor och lager med kyl- och frysanläggning till ICA i Arendal så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med El-Otto i Kungälv..

Den nya fastigheten för ICA är en tvåvånings logistikbyggnad med kyl- och frysanläggningen och består av totalt 17 000 kvm varav lagerdelen utgör 15 000 kvm.

ICA Arendal förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. punktdetektorer och aspirationsdetektorer samt linjär värmedetektering skyddar fastigheten dessutom ingår ett Talat utrymningslarm från SAC Nordic i Consilium Säkerhets leverans.

Bild/Illustration: Inobi Arkitekter

 

Consilium brandsäkrar PoG Löddeköpinge !

Malmö 2019-10-31

När Er-Ho Bygg uppför en ny fastighet för partihandel och kontor till PoG Bygghandel, Beijers Byggmateriel, vid Center Syd i Löddeköpinge så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Öresundsteknik El AB Malmö.

PoG är sedan 1 oktober en del av Beijer Byggmaterial. Beijer Byggmateriel ingår i STARK Group och Stark Group är Nordens största distributör och distributör av byggmaterial med verksamhet i Danmark, Grönland, Norge, Sverige och Finland. STARK GROUP äger STARK i Danmark och Grönland, Neumann Bygg i Norge, Beijer Byggmaterial i Sverige och STARK i Finland.

Den nya fastigheten för PoG Bygghandel i Löddeköpinge förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar nytt stort lager !

Malmö 2019-10-30

I samband med att Catena Fastigheter AB fortsätter sin investering och utveckling av logistikposition Sunnanå, Burlöv, så levererar Consilium Säkerhet Malmö brand- och utrymningslarmsystem till ytterligare ett stor lager tillsammans med ApQ El AB Malmö.

Ännu en stor lagerfastighet, MHGL byggnad 2, uppförs inom logistikposition Sunnanå. Den nya fastigheten är Catenas femte etablering på Sunnanå och är ett lager för flyggods om totalt 10 162 kvm. Öresundsregionen har ett betydande befolkningsunderlag och Malmö är en bärande del av Greater Copenhagen. Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20.

Precis som tidigare fastigheter inom logistikposition Sunnanå så förses den nya lagerfastigheten med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: CATENA AB

Consilium brandsäkrar fler fastigheter i Helsingborg !

Helsingborg 2019-10-24

I samband med att Helsingborg Stad förstärker och uppgraderar sitt brandskydd inom Raus Planerings skola, Nicolaiskolan och Blåsippans korttidsboende för Vård- och Omsorgsförvaltningen så levererar Consilium Säkerhet Helsingborg dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Elbolaget Syd AB Helsingborg.

Raus Planterings skola är en liten, familjär och omtänksam skola med cirka 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och Nicolaiskolan är en större gymnasieskola i Helsingborg som finns nära Olympiaskolan och Tycho Braheskolan samt Blåsippans korttidsboende är ett LSS-boende i Helsingborg.

De båda skolorna och korttidsboendet kommer att förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

 

Consilium brandsäkrar MIGr Malmö !

Malmö 2019-10-23

När byggnadsfirman Otto Magnusson AB uppför nya Malmö Idrottsgrundskola MIGr intill Malmö Stadion på uppdrag av Malmö Stad, Stadsfastigheter, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande samt ljudsystem och porttelefonsystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Den nya skolan skall byggas på Stadionområdet, norr om Baltiska Hallen och granne med Gamla Stadion. Här uppförs en en högstadieskola för 540 elever och en sporthall för bl a handboll och innebandy samt handikappidrott med plats för 500 åskådare. Intill sporthallen placerar en 19 m hög klätterhall. Eftersom tomten är trång kommer skolan att byggas i fem våningar och en del av skolgården placeras grön skolgård, lånecyklar och solceller på taket är en del av de miljöåtgärder som utförs i projektet.

Den nya skolan Malmö Idrottsgrundskola MIGr kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarm SAC Nordic ASL-Integra tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Chroma Arkitekter

 

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler