Nyheter

Consilium brandsäkrar nytt äldreboende i Tyresö !

Stockholm 2020-03-20

När TL Bygg på uppdrag av Vectura Fastigheter bygger nytt äldreboende i Fornudden inom Tyresö kommun så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm via Elektrotrade Installation.

Vectura Fastigheter utvecklar ett nytt äldreboende i Fornudden, Tyresö. Det nya äldreboendet kommer att innehålla totalt 60 lägenheter och blir uppdelat i sex vårdavdelningar med en uthyrbar yta om totalt 4 330 m2. Hyresgäst är Vardaga som kommer att driva äldreboendet Villa Fornuddsbacken med beräknat tillträde 2020. Det nya äldreboendet kommer att inkludera gemensamma utrymmen för samvaro och rekreation.

Det nya äldreboendet, Villa Fornuddsbacken förses med ett ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Vectura Fastigheter

Consilium brandsäkrar mer inom Klostergården Lund !

Malmö 2020-03-13 

I samband med att Hemsö Fastigheter AB bygger om ännu en fastighet inom Kv Klostergården 2:9, byggnad 88, Lund och anpassar fastigheten för utbildningsverksamhet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 Entreprenad AB Malmö.

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö har under ett antal år utvecklat området successivt. Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.

Byggnad 88 inom Kv Klostergården 2:9 S:t Lars Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar VRAK-Museum of wrecks !

Stockholm 2020-03-03

När den nya upplevelsen Vrak – Museum of wrecks – byggs upp i en befintlig båthall strax intill Vasamuseet i Stockholm så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att förse fastigheten med brand- och utrymningslarm med Talat meddelande.

Det nya Museet Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter. Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som kommer att inrymmas i en befintlig båthall intill Vasamuseet, på Djurgården i Stockholm. Kopplingen till Östersjön med närhet till forna örlogsvarv och skeppsvrak blir naturlig. Museet öppnar i slutet av 2020 och ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Vrak – Museum of Wrecks kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart bandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem.

Consilium brandsäkrar Biskopsgården Lund !

Malmö 2020-02-29

När fastighetsbolaget Öresundsporten AB Limhamn förstärker och uppgraderar brandskyddet inom studentboendet Biskopsgården, Biskopsgatan, i central Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm.

Biskopsgården inom Kv Thomander 7 i centrala Lund är ett studentboende i fyra våningar som erbjuder studentrum med gemensamma sällskapsytor och kök.

Studentboendet Biskopsgården Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart bandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium/Nittan optiska rökdetektor CN-PYS med inbyggd adresserbar siren kommer att övervaka boendet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: LU Accommodation

 

Consilium brandsäkrar Wowra LSS-boende Malmö !

Malmö 2020-02-26

I samband med att HA Bygg, Henrik Anderssons Byggnads AB, bygger nytt LSS-boende för Malmö Stadsfastigheter och dess servicenämnd Malmö Stadsfastigheter, Wowra LSS-boende så levererar Consilium Säkerhet Malmö LSS-boendet brand- och utrymningslarmsystem via Wagners Elektriska AB Vallåkra.

LSS-projektet omfattar rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av LSS boende fördelat på två byggnader där ena delen avser verksamhet och andra delen personalutrymme. Utemiljön är väl anpassad för verksamheten och dess boende samt fastighetens totala area är ca 4000m².

Det nya LSS-boendet, Wowra LSS, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Arkitektgruppen Malmö

Consilium brandsäkrar Bokskogens Vårdcentral !

Malmö 2020-02-24

När Volito Fastigheter uppför en ny vårdcentral för Region Skåne inom centrumbyggnaden i Bara, Svedala Kommun, så levererar Consilium Säkerhet Malmö vårdcentralens brand- och utrymningslarmsystem via ApQ El AB Malmö.

Strax öster om Malmö ligger Bara, välkänt för sin fina boendemiljö och sina vackra omgivningar. Här utvecklar Volito Fastigheter tillsammans med Peab och Svedala kommun en ny levande stadskärna med hyreslägenheter, vårdcentral, trygghetsboende, idrottshall, bibliotek, butiker och service.

Den nya Vårdcentralen i centrumbyggnaden Bara, Vårdcentral Bokskogen, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium säkrar Södra Gränstorps Förskola !

Malmö 2020-02-07

I samband med att Byggmästaren i Skåne uppför en ny förskola, Södra Gränstorps Förskola, till Trelleborgs Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö förskolans brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Den nya förskolan kommer att ha en bruttoarea på cirka 1800 kvm och kommer att bestå av åtta avdelningar med plats för upptill 160 barn.

Södra Gränstorps Förskola Trelleborg kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med uppkoppling mot Trelleborgs Kommuns överordnade presentationssystem Consilium csVisionTM och ett helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA.

Bild/Illustration: Johannes Igelström Arkitektbyrå

Consilium brandsäkrar Klostergården Lund !

Malmö 2020-02-04

När Hemsö Fastighets AB bygger om och anpassar fastigheten Kv Klostergården 2:9 inom S:t Lars området i Lund för LSS-boende och Daglig verksamhet för Lunds Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via El-Expressen i Lund.

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö har under ett antal år utvecklat området successivt. Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.

Klostergården 2:9 inom S:t Lars kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. integration av äldre konventionellt brandlarmsystem i befintlig ej ombyggd del kommer att anslutas tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Wisdome Malmö !

Malmö 2020-01-16

I samband med att Malmö Stad genom dess servicenämnd Stadsfastigheter bygger om Teknikens och Sjöfartens hus, Tekniska museet, Malmö för verksamhetslokaler till Wisdome har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning/komplettering av brand- och utrymningslarm via Caanel Elteknik i Malmö AB.

I början av 2021 inviger Malmö Stad Wisdome Malmö på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer Wisdome Malmö att erbjuda upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit. En högteknologisk 360-graders domteater byggs där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Projektionerna på den krökta ytan kommer att omge besökaren. Domen planeras invigas i början av 2021 och kommer att ha ca 60 sittplatser.

Wisdome Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. aspirationsdetektor ASD535 kommer att skydda besökarna och lokalerna tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium säkrar Hemsö Fastigheter !

Malmö 2020-01-16

När Hemsö Fastigheter bygger om fastigheten Kv Herkules 34 i centrala Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning av fastighetens brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem tillsammans med INSTA El Syd AB Malmö.

Fastigheten Kv Herkules 34 ligger på Corfitz Beck-Friisgatan i centrala Trelleborg och har flertalet hyresgäster bl.a. har Swedbank och Region Skåne lokaler i fastigheten. Fastigheten Herkules 34 ingår i den investering som Hemsö Fastigheter planerar i Trelleborg och fastigheten ligger nära citykärnan i Trelleborg.

Fastigheten Kv Herkules 34 Trelleborg förses med förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler