Nyheter

Consilium brandsäkrar Wisdome Malmö !

Malmö 2020-01-16

I samband med att Malmö Stad genom dess servicenämnd Stadsfastigheter bygger om Teknikens och Sjöfartens hus, Tekniska museet, Malmö för verksamhetslokaler till Wisdome har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning/komplettering av brand- och utrymningslarm via Caanel Elteknik i Malmö AB.

I början av 2021 inviger Malmö Stad Wisdome Malmö på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer Wisdome Malmö att erbjuda upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit. En högteknologisk 360-graders domteater byggs där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Projektionerna på den krökta ytan kommer att omge besökaren. Domen planeras invigas i början av 2021 och kommer att ha ca 60 sittplatser.

Wisdome Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. aspirationsdetektor ASD535 kommer att skydda besökarna och lokalerna tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium säkrar Hemsö Fastigheter !

Malmö 2020-01-16

När Hemsö Fastigheter bygger om fastigheten Kv Herkules 34 i centrala Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning av fastighetens brand- och utrymningslarmsystem samt passer- och inbrottslarmsystem tillsammans med INSTA El Syd AB Malmö.

Fastigheten Kv Herkules 34 ligger på Corfitz Beck-Friisgatan i centrala Trelleborg och har flertalet hyresgäster bl.a. har Swedbank och Region Skåne lokaler i fastigheten. Fastigheten Herkules 34 ingår i den investering som Hemsö Fastigheter planerar i Trelleborg och fastigheten ligger nära citykärnan i Trelleborg.

Fastigheten Kv Herkules 34 Trelleborg förses med förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat passer- och säkerhetssystem RCO M5 MEGA tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Quality Hotell Mölndal !

Göteborg 2020-01-10

I samband med att Göteborg regionens nya storhotell, Quality Hotell Mölndal, byggs av K21 Entreprenad på uppdrag av Husvärden så har Consilium Säkerhet Göteborg fått det stora förtroendet att leverera dess brandlarmsystem med Talat utrymningslarm tillsammans med Emil Lundgren El AB Göteborg.

Det nya Quality Hotell Mölndal är ett högprioriterat projekt av kommunen och hotellet kommer att bli 22 våningar högt och innehålla 370 rum, restaurang och barer, komplett gym samt konferensutrymmen för 600 konferensdeltagare med fullskalig kongress. Total yta är 19 000 kvm och beräknad byggtid 2,5 år. Arkitekt är Krook & Tjäder.

Quality Hotell Mölndal förses med förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med talat utrymningslarmsystem från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Krook & Tjäder

 

Consilium brandsäkrar Mårtenslund i Lund !

Malmö 2020-01-02

När Serneke Bygg på uppdrag av LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB, bygger om Mårtenslunds Äldreboende inom Kv Arkivet 5 i Lund till ett modernt serviceboende så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Kvarnerup Konsult AB Lund.

Projektet är en omfattande ombyggnad av Mårtenslund för att möta dagens krav på trivsel och tillgänglighet inom äldreomsorgen samt för att de boende skall få en bättre kontakt med den fina utemiljön kompletteras fastigheten med ett nytt trapphus och nya balkonger.

Mårtenslund, Kv Arkivet 5, Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och bl.a. kommer rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS att användas i fastigheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Här! Här Malmö AB

 

Consilium brandsäkrar sporthall i Kungsängen !

Stockholm 2019-12-12

I samband med att Winge Byggnads uppför en ny sporthall i Kungsängen Stockholm så har har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera sporthallens brand- och utrymningslarm tillsammans med ApQ El AB Stockholm.

Den nya sporthallen blir totalt 2 800 kvm stor och kommer att vara anpassad för bordtennis men sporthallen blir flexibel och kommer att kunna anpassas för andra sporter. Sporthallen beräknas vara färdig till sommaren 2020.

Den nya sporthallen i Kungsängen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Tengbom Arkitekter

Consilium brandsäkrar Hedvig Eleonora skolan !

Stockholm 2019-12-12

När Hedvig Eleonora skola på Östermalm i Stockholm genomgår en omfattande renovering har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera skolans nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Combiconsult i Stockholm AB .

Anrika Hedvig Eleonora skola uppfördes år 1884 efter ritningar av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Hedvig Eleonora var Stockholms första större folkskoleanläggning och utformades i nyrenässansstil, med en rik putsdekor, praktfulla trapphus och omsorgsfull detaljering. Skolbyggnaden skall nu byggas om renoveras för att komma till rätta med bristande ventilation och slitna ytskikt. Dessutom ska matsalen byggas om och till.

Hedvig Eleonora skola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Foto: AIX Arkitekter

 

Consilium säkrar Kv Fabriken Hyllie Malmö !

Malmö 2019-12-06

När Otto Magnusson uppför ett nytt kontor med tillhörande garage inom Kv Fabriken, Hyllie, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess tillträdesskydd, passer- och porttelefonsystem, tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Förutom att erbjuda kontor och garage kommer Kv Fabriken vara huben i samhället. Här kan man parkera och ladda din bil, hämta ut din e-handelsprodukt i ett utlämningsrum eller hyra ett elfordon mm.

Kv Fabriken kommer att förses med ett passer- och porttelefonsystem fabrikat RCO R-Card M5.

Bild/Illustration: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB

Consilium brandsäkrar Kv Triton Malmö !

Malmö 2019-12-06

I samband med att Veidekke uppför fastigheten Kv Triton Malmö på uppdrag av Lantmännen Fastigheter AB så levererar så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm  tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Kv Triton består av två fastigheter som kommer att innehålla garage, livsmedelsbutik, kontor, vårdboende och boende. Byggherre är Lantmännen Fastigheter och för arkitekturen svarar Wingårdhs Förutom lokaler och bostäder byggs ett parkeringsgarage under hela kvarteret.

Fastigheterna inom Kv Triton Malmö förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM – totalt tre styck centralenheter med över 700 detektorer kommer att skydda fastigheten – och inom livsmedelsbutiken installeras utrymningslarmsystem med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild:Illustration: Wingårdhs/Lantmännen Fastigheter

Consilium brandsäkrar tre nya fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2019-11-18

När Malmö Stad, via Stadsfastigheter uppför två stycken nya LSS-boende, Stensåkerns LSS-boende i Oxie och Toarps LSS-boende i Malmö, och en ny förskola, Ellstorps Förskola inom Kv Baldershage Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med CAANEL Elteknik AB, Malmö.

Precis som så många andra fastigheter för Malmö Stad så förses även dessa tre nya fastigheter med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Gullåkraskolan i Staffanstorp !

Malmö 2019-11-14

När NCC på uppdrag av Staffanstorps kommun, Staffanstorps kommunfastigheter AB, bygger en ny skola i Staffanstorp – Gullåkraskolan – så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm och ljudanläggning tillsammans med INSTA El Syd AB, Malmö.

Gullåkraskolan som tidigare har benämns som Norra Skolan blir en F-6 skola för cirka 550 elever. Den nya skolan byggs i två våningsplan med integrerad idrottshall och tomten där skolan skall byggas på har namnet Gullåkra och eftersom flera av Staffanstorps kommuns skolor har en geografisk anknytning i sina namn så blev valet av Gullåkraskolan enkelt.

Gullåkraskolan i Staffanstorp förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och utrymningslarmsystem med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic samt ljudanläggning, rastsignalanläggning och teleslingor ingår även i leveransen för Consilium Säkerhet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Wigot Konsult AB

 

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler