Nyheter

Consilium brandsäkrar Astoriahuset, Kv Riddaren, Stockholm !

Stockholm 2019-09-12

Consilium brandsäkrar Astoriahuset, Kv Riddaren, Stockholm !

I samband med om- och tillbyggnad av Kv Riddaren i centrala Stockholm har Consilium Säkerhet Stockholm tillsammans med ApQ El AB Stockholm fått förtroendet att levererar fastighetens nya brand- och utrymningslarmsystem.

Projektet omfattar en nybyggnad av en kontorsfastighet i nio våningsplan samt en omfattande och varsam restaurering av anrika Astoriahuset som ursprungligen uppfördes 1873-74. När hela projektet är klart kommer det att innehålla restaurang, butiker, kontor och bostäder.

Kv Riddaren, Astoriahuset, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Hulmegården Fastigheter

Consilium brandsäkrar Spårvagnsdepå i Lund !

Malmö 2019-09-06

Consilium brandsäkrar Spårvagnsdepå i Lund !

När NCC på uppdrag av Lunds Kommun och Region Skåne bygger en ny spårvagnsdepå för Lunds nya spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm tillsammans med Eitech Electro AB Lund.

Den nya spårvagnsdepån uppförs i närheten av ESS inom Brunnshög och är sista punkt i spårvägslinjen. Depån ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna.

Spårvagnsdepån förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Tengbom

Consilium brandsäkrar mer inom Kronetorp Park !

Malmö 2019-09-06

Consilium brandsäkrar mer inom Kronetorp Park !

När utbyggnaden av Kronetorp Park i Burlöv fortsätter så levererar Consilium Säkerhet Malmö nya brandlarmsystem tillsammans med GC Gruppen AB Landskrona.

Det nya projekt består av ett nytt brand- och utrymningslarmsystem i garage med dubbla våningsplan samt ett nytt brand- och utrymningslarm till en större förskola inom området. Sedan tidigare har Consilium Säkerhet levererar brand- och utrymningslarm i övriga garage inom Kronetorps Park.

Kronetorps Park är en del av Kronetorpstaden som omfattar cirka 100 hektar och beräknas inrymma attraktiva bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation för cirka 7 300 boende när det är fullt utbyggt. Burlövs nya stadsdel ska innehålla ett blandat bostadsutbud samt offentlig och privat service.

Både garaget och förskolan inom Kronetorps Park Burlöv förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Sydark Konstruera

Consilium brandsäkrar ytterligare TIO fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2019-09-05

Consilium brandsäkrar ytterligare TIO fastigheter för Malmö Stad !

Consilium Säkerhet Malmö har fått ytterligare beställningar på brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande TIO fastigheter, med nytt brand- och utrymningslarm, Skolan på Ön i Limhamn, Lorenborgsskolan, Djupadalsskolan, Hjälpmedelscentralen, Lindeborgsskolan, Torups Fritidsgård, Komvux Heleneholm, Huvudbrandstationen, Sjösättningens Förskola och Hedmanskagården

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till interaktiva analoga system med i huvudsak rökdetektorer så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.

 

Consilium brandsäkrar XL Bygg i Mölndal !

Göteborg 2019-09-05

Consilium brandsäkrar XL Bygg i Mölndal !

När Fastpartner bygger om fastighet för XL Bygg i Mölndal så levererar så levererar Consilium Säkerhet Göteborg dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Bravida Sverige AB.

Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med XL Bygg på cirka 3 700 kvadratmeter i fastigheten Pottegården 3 belägen i Åbro industriområde i Mölndal. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet år 2020.

XL Byggs nya lokaler i Mölndal förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Consilium brandsäkrar Lackalänga Förskola Kävlinge !

Malmö 2019-09-05

Consilium brandsäkrar Lackalänga Förskola Kävlinge !

I samband med att KKL Fastigheter AB Kävlinge uppför en ny förskola inom Kv Häggen i Lackalänga, Kävlinge, så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med RSA El o Data AB Malmö.

Den nya förskolan i Lackalänga kommer att bestå av tre stycken enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen total byggnadsarea är cirka 1700 kvm och den totala arean är cirka 8000 kvm.

Lackalänga Förskola förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och nytt överordnat presentations- och styrsystem från Consilium csVisionTM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Arkitektgruppen Malmö

 

Consilium brandsäkrar Katedralskolan Lund !

Malmö 2019-09-05

Consilium brandsäkrar Katedralskolan Lund !

 När Lundafastigheter Lund bygger om byggnad E inom Katedralskolan Lund så uppgraderas och förstärks bl.a. brandskyddet och Consilium Säkerhet Malmö levererar Katedralskolans nya brand- och utrymningslarmsystem via Assemblin El AB Lund.

Katedralskolan grundlades 1085 och är Skandinaviens äldsta skola. Skolan ligger mitt i centrum av Lund och skolan erbjuder sex olika universitetsförberedande utbildningar: Spetsutbildningarna Historieprogrammet respektive Lingua; det internationella programmet IB Diploma Programme samt Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Katedralskolan byggnad E förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure samt övriga byggnader ansluts som konventionella sektioner i ny centralapparat.

Bild: Lunds Kommun

Consilium brandsäkrar Rättspsykiatrisk öppenvård i Malmö !

Malmö 2019-09-05

Consilium brandsäkrar Rättspsykiatrisk öppenvård i Malmö !

I samband med NBI Bygg AB för Regionfastigheter/Kungsledens Fastigheter bygger ny Rättspsykiatrisk öppenvårds klinik inom Toftanäs Malmö, Kv Ventilen 3, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem via Emil Lundgren AB Malmö.

Fastigheten inom Toftanäs kommer att uppföras i tre plan där plan 1 och 2 kommer att vara för verksamheten och plan 3 blir teknikutrymme.

Den nya kliniken förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: NBI Bygg AB

Consilium säkrar ny förskola i Trelleborg!

Malmö 2019-09-05

Consilium säkrar ny förskola i Trelleborg!

När Brinova bygger om och till fastigheten Kv Sadeln 2 i Trelleborg för Trelleborgs Kommun så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm samt ett helintegrerat säkerhetssystem tillsammans med ÖresundsTeknik El AB Malmö.

Den nya förskolan, Solrosens Förskolan, kommer att ha 6 avdelningar, tillagningskök och administrativa utrymmen.

Förskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM som ansluts mot Trelleborgs Kommuns överordnade presentations- och styrsystem Consilium csVisionTM samt ett helintegrerat säkerhetssystem för passer- och inbrottslarm från RCO Security R-Card M5 MEGA.

Bild: Brinova Fastigheter

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler